This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Slovak. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU LGPL - only the original English text of the GNU LGPL does that. However, we hope that this translation will help Slovak speakers understand the GNU LGPL better.

Toto je neoficiální ceský preklad GNU Lesser General Public License. Tenhle preklad nebyl zverejnen nadací Free Software Foundation a tak právne neupravuje distribucní podmínky softwaru, který je licencován pod GNU LGPL. Právne závazný je pouze anglický originál GNU LGPL. Doufáme ale, že preklad pomuže Cechum lépe porozumet GNU LGPL.

GNU Lesser General Public License

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.

Verze 3, 29. cerven 2007

Každému je dovoleno kopírovat a distribuovat doslovné kopie tohoto licencního dokumentu, ale jeho upravování je zakázáno. Tato verze licence GNU Lesser General Public License zahrnuje ustanovení a podmínky verze 3 licence GNU General Public License, rozšírené o dodatecné povolení uvedené níže.

Více